Taylor Swift apologizes to Nicki Minaj for Twitter to-do