Bobbi Kristina's boyfriend: 'I miss Krissy and Whitney so much'