World Vitiligo Day: Skin disease takes emotional toll