pkg holmes iraq family tragedy_00000901.jpg
pkg holmes iraq family tragedy_00000901.jpg

    JUST WATCHED

    Violence in Iraq devastates family

MUST WATCH

Violence in Iraq devastates family

CNN's Michael Holmes reports on devastating violence affecting one family in Iraq.

Violence in Iraq devastates family

CNN's Michael Holmes reports on devastating violence affecting one family in Iraq.