Human to Hero: Wang Shu

    Just Watched

    Human to Hero: Wang Shu

Pritzker Prize winning architect ,Wang Shu describes how the rural Chinese landscape inspires his design.