Lang Lang: China's classical rock star

durgahee lang lang china_00000729

    Just Watched

    Lang Lang: China's classical rock star

Chinese classical pianist Lang Lang give CNN's Ayesha Durgahee a sneak peek into his traveling life.