Immigration protestors gather in Kansas

vo kansas immigration protests _00005516.jpg
vo kansas immigration protests _00005516.jpg

    JUST WATCHED

    Immigration protestors gather in Kansas

MUST WATCH

Immigration protesters gather in Olathe, Kansas. CNN affiliate KCTV reports.