VA's Shinseki writes letter to vets

newday dnt kosinski va shinseki letter to vets_00002320.jpg

    Just Watched

    VA's Shinseki writes letter to vets

VA Secretary Shinseki wrote a letter to veterans about delayed healthcare allegations. CNN's Michelle Kosinski reports.