Szczesny on Euro 2012 finals

football.pinto.szczesny_00001613

    Just Watched

    Szczesny on Euro 2012 finals

CNN's Pedro Pinto talks to Arsenal goalkeeper Wojciech Szczesny about the Euro 2012 finals in his native Poland.