'SNL' takes on Obamacare website fiasco

newday snl obamacare sebelius_00003528.jpg
newday snl obamacare sebelius_00003528.jpg

    JUST WATCHED

    'SNL' takes on Obamacare website fiasco

MUST WATCH

'SNL' parodied Secretary Kathleen Sebelius and the Obamacare website problems.