Netanyahu: Hamas trying to 'hoodwink' world

sotu crowley netanyahu israel gaza hamas hoodwink world_00005624.jpg
sotu crowley netanyahu israel gaza hamas hoodwink world_00005624.jpg

    JUST WATCHED

    Netanyahu: Hamas trying to 'hoodwink' world

MUST WATCH