Jay Leno's emotional goodbye

Leno says goodbye Earlystart _00011818.jpg
Leno says goodbye Earlystart _00011818.jpg

    JUST WATCHED

    Jay Leno's emotional goodbye

MUST WATCH