Fareed's Take: Obama's response to Syria

exp GPS 0901 Take_00005821.jpg

    Just Watched

    Fareed's Take: Obama's response to Syria

Fareed Zakaria gives his take on Obama's response to civil war in Syria, and to chemical weapons.