Mitt Romney plucks Big Bird

tsr moos mitt plucks big bird _00022717

    Just Watched

    Mitt Romney plucks Big Bird

CNN's Jeanne Moos milks the mockery of Mitt Romney plucking Big Bird and then Big Bird pecking back.